موتور فروش
موتور فروش

تماس با ما

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا می‌خواهید ما را از وجود مشکلی در سیستم آگاه کنید، با سامانه موتور فروش صحبت کنید. برای اینکار می‌توانید از صفحه‌ی پشتیبانی و قوانین موتور فروش استفاده کنید.

برای حذف آگهی‌هایی که با شماره‌ی موبایل یا ایمیل شما ثبت شده است، به صفحه‌ی مدیریت آگهی مراجعه کنید. همچنین در صورت ایجاد مزاحمت برای شما، می‌توانید با تماس با شماره پشتیبانی موتور فروش ۰۲۱۲۸۴۲۱۴۰۹ تماس گرفته و موضوع را از آن طریق پیگیری کنید.